Spot – 2003

Spot 6 - Lambda Print, 69cm x 92cm
Spot I - Lambda Print, 115cm x 153cm
Spot 10 - Lambda Print, 115cm x 153cm
Spot 7 - Lambda Print, 13cm x 18cm
Spot 3 - Lambda Print, 115cm x 153cm
Spot 2 - Lambda Print, 69cm x 82cm
Spot 8 - Lambda Print, 115cm x 153cm
Spot 9 - Lambda Print, 115cm x 153cm
Spot : La Mirada Reflexiva, Espai D’Art Contemporani de Castellon, Spain 2005
Spot : La Mirada Reflexiva, Espai D’Art Contemporani de Castellon, Spain 2005
Spot : La Mirada Reflexiva, Espai D’Art Contemporani de Castellon, Spain 2005
Spot : Turner House, Ffotogallery 2009
Spot : Turner House, Ffotogallery 2009